Υγεια για τον Πολιτη

Είναι γεγονός ότι με τα τελευταία που συνέβησαν στο τομέα της υγείας αναδείχθηκε για μια ακόμη φορά το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει. Ο τομέας της δημόσιας υγείας πάσχει και δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Και δυστυχώς ενώ φαίνεται ότι το πράγμα οδηγείται προς χειρότερους ατραπούς η κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να κάνει κάτι. Υπάρχουν καθημερινά τρομερές ελλείψεις φαρμάκων και αναλωσίμων. Οι λίστες αναμονής για χειρουργικές επεμβάσεις αλλά και για εξειδικευμένες ή μη εξετάσεις από τα δημόσια νοσηλευτήρια αντί να ελαττώνονται αμβλύνονται. Περεταίρω τα δημόσια νοσηλευτήρια αναγκάζονται να εργάζονται με μειωμένο προσωπικό (γιατρούς, νοσηλευτές και άλλο προσωπικό) και το αποτέλεσμα είναι να μην παρέχεται η αναμενόμενη ποιοτική παροχή περίθαλψης προς τους ασθενείς, να υπάρχει αυξημένη πίεση προς το προσωπικό και πολλοί γιατροί και νοσηλευτές να αναγκάζονται να παραιτούνται. Η έλλειψη επίσης συντονισμού μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία έχει ως αποτέλεσμα την σπάταλη πόρων, ενώ μεγάλο μέρος του ιδιωτικού τομέα λόγω της οικονομικής κρίση, του κόστους και της αύξησης των πολιτών που πάνε στα δημόσια νοσηλευτήρια παραμένει αναξιοποίητο και οδηγείται σε κατάρρευση.  Επομένως ο δικαιότερος και καλύτερος καταμερισμός εργασίας και ασθενών θα οδηγήσει στην αποσυμφόρηση και στην καλύτερη παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας. Σήμερα το  ποσοστό δαπάνης στην Κύπρο για την Υγεία ανέρχεται στο  7% ενώ ο μέσος ορος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γύρω στο 16%  Από μόνο του αυτό το στοιχειό λέει πολλά. Οι δαπάνες τα τελευταία τρία χρόνια στο τομέα της υγείας έχουν μειωθεί κατά περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Κύπρος παραμένει η μοναδική χωρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει Γενικό Σχέδιο Υγείας.

Τα τελευταία τρία χρόνια η παρούσα κυβέρνηση δυστυχώς έμεινε στις εξαγγελίες χωρίς να προβεί σε ενέργειες για να υλοποιηθούν οι αποφάσεις , τα συμφωνηθέντα και οι σχεδιασμοί. Ο σχεδιασμός και η εξαγγελίαζ για το ΓΕΣΥ έμεινε στα χαρτιά.  Η κυβέρνηση είχε παραλάβει ολοκληρωμένο σχεδιασμό για το ΓΕΣΥ με χρονοδιάγραμμα εφαρμογής ως το τέλος του 2015. Αντί αυτού όμως, κάθε χρόνο παρουσιάζει και μια νέα πρόταση βλέπε μίνι ΓΕΣΥ. Στο τομέα που αφορά το καρκίνο, η αφαίρεση από τους προϋπολογισμούς κονδυλιών για δημιουργία ακτινοθεραπευτικων οδηγεί σε μονοπώλιο στις υπηρεσίες καρκίνου. Θα πρέπει η κυβέρνηση να δει σοβαρά και να υλοποιήσει το σχεδιασμό εθνικής στρατηγικής για τον καρκίνο ο οποίος είχε εγκριθεί και από την Βουλή. Η ακύρωση των σχεδιασμών χρονων οδηγεί στο κίνδυνο να μην καλύπτονται όλοι οι ασθενείς επαρκώς.

Ως ΑΚΕΛ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ έχουμε κατάθεση συγκεκριμένες προτάσεις όσο αφορά τον τομέα της υγείας όπως στην εφαρμογή του ΓΕΣΥ όπως έχει σχεδιαστεί. Να επανέλθουν τα κονδύλια για την Υγεία στα επίπεδα του 2011. Να αντιμετωπιστούν οι λίστες αναμονής ,να προωθηθεί η δημιουργία ακτινοθεπαρευτικών κέντρων στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και Λεμεσού. Να αναβαθμιστούν οι μισθολογικές κλίμακες των επαγγελματιών υγείας στα επίπεδα του 2011.

Η υγεία είναι ότι πολυτιμότερο στον άνθρωπο και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται στην βάση οικονομίστικων προσεγγίσεων αλλά ανθρωπιστικών . Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και έχει υποχρέωση ένα σύγχρονο κράτος να παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες του.

 

Δρ. Λώρης Κυριάκου

Υποψήφιος Βουλευτής Λευκωσίας

ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Recent Posts