ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

Τα τελευταία χρόνια και κατά ένα μέρος εξαιτίας της συχνότητας του φαινομένου της εφηβικής εγκυμοσύνης έχει καταβληθεί μια αξιόλογη προσπάθεια να ερευνηθούν οι σεξουαλικές δραστηριότητες των [...]